Ekologicznie 

Wspieramy kampanię o MPA na Morzu Rossa

Morze Rossa, które jest otwartym morzem stanowiącym część Oceanu Południowego, znajduje się nieopodal Antarktyki. Akwen o powierzchni około 960 km2, a więc powierzchni Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii łącznie, jest obecnie ostatnią ostoją bioróżnorodności życia wodnego. Występują tam liczne gatunki pingwinów, ptactwa morskiego oraz kilkadziesiąt rzadkich gatunków ryb, płetwali i dużych ośmiornic. Z tego też powodu powstała na terenie Nowej Zelandii organizacja pozarządowa (NGO) The Last Sea, której działania mają na celu ustanowienie Morza Rossa morskim obszarem chronionym (Marine Protected Area).

W idealnym kształcie petycji, Morze Rossa ma być pozostawione wolne od jakiejkolwiek działalności przemysłowej, jak łowienie ryb, czy polowanie na narwale i inne duże ssaki morskie. The Last Sea na przestrzeni ostatnich kilku lat często napotykała jednak opór ze strony państw silnie rozwiniętych przemysłowo, jak Chiny czy Rosja, które nie chcą sobie zamykać szansy na powiększenie obszaru pozyskiwania surowców. W roku 2013 zmieniono jednak tekst ustawy o ochronie Morza Rossa poprzez ustanowienie MPA, przyzwalając na połów ryb w celach handlowych. Wobec takiego rozwoju spraw, także i Chiny wyraziły swoje poparcie dla projektu.

W dalszym ciągu problemem pozostaje uzyskanie wsparcia Rosji. Kraj o silnych tradycjach mocarstwowych i młodych tradycjach świadomości ekologicznej twardo broni swojego stanowiska poprzez szereg rozmaitych argumentów. Podczas najnowszej konferencji CCAMLR, która stanowi niejako barometr nastrojów środowiskowo-politycznych, Rosja wyraziła wątpliwość na temat kompetencji zgromadzenia co do ustanawiania morskich obszarów chronionych. Ale wydaje się, że wschodnie przemysłowe imperium pod przywództwem Putina po prostu nie chce ograniczenia dostępu do 1,34 miliona km2 powierzchni morskiej bogatej w surowce przemysłowe. Do powodzenia całości projektu potrzebna jest zgoda 24 krajów. Na chwilę obecną, zgodziły się już 23, a Rosja jest ostatnim bastionem obstającym przy swoich racjach, który dzieli The Last Sea od sukcesu ustanowienia strefy MPA na tajemniczym i bioróżnorodnym akwenie morskim, Morzu Rossa.

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!